Home

 

Wie zijn wij?

De ouderraad bestaat uit een groep gemotiveerde ouders die zich vrijwillig inzetten voor het welzijn en het welbehagen van alle leerlingen in SUI.

Onze belangrijkste doelstelling is te zorgen voor een goede samenwerking en een open communicatie tussen school en ouders, door de werking van de school te ondersteunen en alle ouders zo nauw mogelijk bij het schoolleven te betrekken.

Samen met directie, leerkrachten en leerlingen bouwen we aan een (nog) betere school!

Belangrijk: Nu alles terug in gereedheid gebracht wordt voor het nieuwe schooljaar, vind je in de kleerkast misschien nog kledij van het schooluniform die niet meer past en toch nog kan gedragen worden. Lees hieronder hoe je die kledingstukken nog een tweede leven kan bezorgen…

Zie ook onze kringloopshoppagina

Flyerextradatum

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ouders die zich hiervoor actief mee willen inzetten. Een mix van “nieuwe leden” en “ervaring” is immers fundamenteel voor een optimale werking. Bovendien streven we graag naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van verschillende leerjaren en studierichtingen.

Indien U graag een vergadering bijwoont neem dan contact op met één van de bestuursleden.

terugnaarschool2016

Heeft u te weinig tijd om elke vergadering bij te wonen, dan kan u zich steeds opgeven als “losse medewerker” via een bericht op onze site, zodat we in geval van nood op u beroep kunnen doen. Het gaat dan voornamelijk om praktische hulp bij één van onze activiteiten. Een bericht nalaten doet u hier!

Ook al wenst u zelf niet actief te zijn in de ouderraad, uw lidmaatschap is voor ons een belangrijk en erg gewaardeerd signaal. Door lid te worden geeft u immers aan dat u de participatie van ouders op school belangrijk en zinvol vindt. Uw lidmaatschap is niet alleen een financiële steun maar ook een stimulans voor allen die zich inzetten in de ouderraad.