Lid worden en/of steunen

Uw lidmaatschap is voor ons een belangrijk en erg gewaardeerd signaal. Door lid te worden geeft u immers aan dat u de participatie van ouders op school belangrijk en zinvol vindt. Uw lidmaatschap is niet alleen een financiële steun maar ook een stimulans voor allen die zich inzetten in de ouderraad.

Als ouderraad kunnen wij niet functioneren zonder uw actieve, morele en/of financiële steun!

Uw lidgeld wordt gebruikt voor schoolsponsoring en de organisatie en ondersteuning van allerlei activiteiten in samenwerking met de school en de leerlingenraad.

Tevens krijgt u toegang tot de informatie en diensten van het VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, waarvan de ORA lid is (site VCOV:  www.vcov.be).

 

Steunend lid

U wordt automatisch steunend lid van de ORA door betaling van € 5,-

U bevestigt hiermee uw steun aan de ORA.

Wenst u graag als steunend lid via e-mail op de hoogte gehouden te worden van al onze activiteiten (verslagen van de vergaderingen, kalender, uitnodigingen voor activiteiten, …) stuur ons dan een berichtje “e-mail info graag” met vermelding van uw naam en e-mail, de naam en klas van uw kind(eren) op SUI.

Eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de ORA kunnen eveneens via deze weg aan ons bezorgd worden.

 

Steunend en actief lid

Indien u ook actief  de vergaderingen wil bijwonen en/of wil helpen bij onze activiteiten gelieve uw gegevens dan via een bericht “interesse actief lid” door te geven ( naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail).