ORA in de schoolraad

De ouderraad is eveneens vertegenwoordigd in de schoolraad,

een overleg- en inspraakorgaan waarin alle partners binnen de school in overleg treden (vertegenwoordigers van de inrichtende macht, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap).