Werkgroep “Communicatie”

Activiteitenverslagen en artikels

Het team brengt op regelmatige basis verslag uit over de voorbije  activiteiten. Ook belangrijke schoolgerelateerde artikels krijgen hier hun plaats.

Werkgroepverantwoordelijke: Pascale Helderweirt

top

 

Schoolwebsite

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven.

De SUI-webstek biedt een schat aan informatie voor alle ouders die nauwer bij het leven van hun kinderen op school willen betrokken worden.

Smartschool (beveiligde elektronische leeromgeving) bevat alle “Brieven aan ouders” die zowel door de school als door de ouderraad aan de kinderen meegegeven worden.

Dit team zorgt ervoor dat de inhoud van de webstek van de Ouderraad up-to-date blijft en waakt erover dat de inhoud binnen het overkoepelende kader van de SUI-website past.

De verschillende werkgroepen spelen op geregelde tijdstippen de nodige aanpassingen voor de website aan dit team door.

Iedereen die de website raadpleegt kan ter verbetering opmerkingen of suggesties doorgeven via een bericht.

Webmaster: Werner De Vos