Werkgroep “Graadondersteuning”

Deze groep ondersteunt mee de door de school georganiseerde avonden voor de ouders van alle leerlingen.

  • Inscholingsavond (1ste jaar) (september)

Bij het begin van het nieuwe schooljaar maken ouders van 1ste jaars, in een ongedwongen sfeer, kennis met de klastitularis, de klas en de nieuwe school.

  • Contactavonden ( 2de tot 6de  en 7de  studiejaar) (september)

Op deze avond kan u kennismaken met de klastitularis van zoon of dochter en krijgt u informatie over de specifieke aandachtspunten en verwachtingen voor het betreffende studiejaar.

  • Infoavond “Rapportering en Leerlingenbegeleiding en Smartschool” (1ste jaar) (september of oktober)

Tijdens deze infoavond krijgt u antwoorden op volgende vragen :

  • Hoe worden de leerlingen begeleid tijdens hun eerste jaar Secundair Onderwijs?
  • Wat verstaan we onder “leren leren”?
  • Hoe worden leerlingen met leer- , concentratie- en gedragsstoornissen op school begeleid?
  • Hoe worden de resultaten van de leerlingen beoordeeld en gequoteerd?
  • Welke informatie geeft het SUI rapport over de leerling?
  • Hoe met Smartschool te werken?
  • Info avond “hoger onderwijs” (6de jaar) (november)

Het maken van een studie- of beroepskeuze is niet evident. Via een infoavond voor ouders van 6de jaars wil de oudervereniging helpen bij dit keuzeproces.

Werkgroepverantwoordelijken:  Myriam Van der Auwera en Kristin Aerts

top