Werkgroep “ORA 1000”

Deze werkgroep werkt jaarlijks – in samenspraak met de directie – rond schoolgerelateerde thema’s.

Volgende onderwerpen kwamen al aan bod:

  • gendertheorie – of waarom vragen jongens een andere aanpak dan meisjes op school?
  • sportbeleid – aandacht voor (top)sporters binnen de school
  • ondersteuning bij leermoeilijkheden
  • culturele diversiteit – hoe kan men dit positief benaderen?
  • zorg op school
  • evaluatie leerkrachten door leerlingen
  • vernieuwing rondvraag