Werkgroep “Verkeer”

Samen met de school, de verkeersraad en de politie van Sint-Katelijne-Waver werkt deze groep aan de verkeersveiligheid van, naar en rond onze school.

De verkeersweek

Wat in 2004 zeer bescheiden begonnen is met enkele activiteiten voor de eerstejaars, is ondertussen uitgegroeid tot een totaalproject voor de hele  school. In het kader van de eindtermen “verkeerseducatie” worden tijdens deze  periode allerlei activiteiten georganiseerd omtrent het thema “verkeersveiligheid”, en dit aangepast aan de verschillende leeftijden van de  leerlingen.

De “verkeersweek” werd door Ludo Gommers, de preventieadviseur van de school, in nauwe samenwerking met de werkgroep verkeer van de Ouderraad uitgewerkt.

Jaarlijks ondersteunt de werkgroep dit project door bepaalde activiteiten te organiseren of te bemannen. De data vind je in onze kalender.

Volgende activiteiten worden per studiejaar aangeboden :

1ste jaar

 • fietsbehendigheidsproef
 • presentatie : “zin of onzin van de fietshelm”
 • zichtbaarheidsspel : “gezien worden”
 • Nieuw: workshop “lezen van een fietsroutekaart”
 • introductie fietsatelier (hersteldienst) en fietscontrole

2de jaar

 • opleiding verkeersregels (voorbereiding fietsexamen)
 • fietscontrole
 • fietsexamen (quiz)
 • presentatie : “dode hoek”

3de jaar

 • EHBO-workshop
 • opfrissing verkeersregels met quiz voorrangsregels
 • fietscontrole

4de jaar

 • lezing “verkeerd moment, verkeerde plaats”
 • fietscontrole
 • presentatie “spoed”

5de jaar

 • fietscontrole & bromfietscontrole
 • theatermonoloog “Flits!” (weekendongevallen)
 • verkeersgetuigen
 • deelname aan verkeersbeurs in Mechelen (tuimelwagen, pro-mille bril, demo rijden met bromfiets en wagen, crashtest, brandweerdemo bevrijding uit wagen,…)

top

Busreizigers

De Lijn – Antwerpen Grotehondstraat 58 2018 Antwerpen

Algemeen

Abonnementen

Problemen met service van De Lijn

Indien uw zoon of dochter per bus van en naar school reist en problemen  ervaart met de service van De Lijn raden wij U aan in eerste instantie de  situatie eens grondig te bestuderen om zeker te maken dat uw kind zelf niet aan  de basis van het probleem ligt :

 • check reisschema m.b.v. routeplanner op www.delijn.be
 • verifieer of zoon/dochter tijdig aan de juiste halte staat
 • tracht te achterhalen of zoon/dochter tijdig belt voor de halte
 • bij overvolle bussen check of er geen rit vóór de gekozen rit is (niet alle scholieren kunnen op de laatste bus ’s morgens)
 • tracht te achterhalen of zoon/dochter zich correct gedraagt op de bus en t.o.v. de chauffeur

Nadat u zeker bent dat het probleem niet gecreëerd wordt door het kind zelf  raden wij aan hiervoor persoonlijk een klacht neer te leggen bij De Lijn Per telefoon : 03/218.14.11 (8:30 – 16:00 uur) Per e-mail : klantenreacties.ant@delijn.be

Als blijkt dat De Lijn geen gehoor geeft aan uw (herhaalde) klacht gelieve  dan contact met ons op te nemen via het contactformulier op deze site. Wij zullen dan bekijken of dit via verdere contacten bij De Lijn kan opgelost  worden.

In laatste instantie kunnen we de Vlaamse Ombudsdienst inschakelen om tot een  aanvaardbare oplossing van het gestelde probleem te komen: www.vlaamseombudsdienst.be

top

Fietsers

Tips voor veilig fietsen (de gouden raad van de werkgroep verkeer)

 • Hou je fiets in orde (defecte remmen brengen je steevast op een plaats waar  je niet zijn wil… in het beste geval een straat te ver, maar soms ook op de  grond… in het ziekenhuis … of…)
 • Kies de veiligste fietsroute
 • Maak jezelf zichtbaar in het verkeer
  • Fiets in groep
  • Zet tijdig je licht aan
  • Pas je kleding aan (fluo)
 • Fiets defensief
  • Bescherm je IQ (helm!) (dit zal je nog enkele jaren nodig hebben!)
  • Respecteer de verkeers- en voorrangsregels (zij hebben een bewezen nut!)
  • Wees steeds alert (andere weggebruikers zijn dat vaak niet!)
  • Anticipeer het verkeer (de meeste weggebruikers maken systematisch dezelfde  fouten!)
  • Blijf uit de dode hoek van vrachtwagens

Veilige fietsroute

Wij raden alle ouders aan om samen met hun kinderen naar de veiligste (niet  noodzakelijk kortste) fietsroute naar school op zoek te gaan.

Vaak worden de grote verkeersassen tussen de aangrenzende gemeenten verkozen als fietsroute naar school. Hoewel deze meestal van (al of niet veilige) fietspaden voorzien zijn, zijn dit niet noodzakelijk de meest aangename en  veilige fietsroutes naar school. Daarom sporen wij iedereen aan om alternatieve routes kritisch te bekijken. Hiervoor kunnen b.v. ook de fietsknooppuntentrajecten bekeken worden.

De school, de leerlingen en de ouderraad werkten destijds nauw samen met de gemeente Sint-Katelijne-Waver aan de schoolbereikbaarheidskaart

Voor verdere informatie hierover verwijzen wij graag naar volgende websites:

top

Nuttige websites

Bus en trein

 • www.delijn.be: alle info over busvervoer door De Lijn – routeplanner
 • www.b-rail.be: alle info over treinvervoer – routeplanner

Fiets

Rijbewijs

Mobiliteit en verkeer

 • www.verkeerskunde.be: site van het VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) Mobiliteit & verkeersveiligheid voor alle groepen van de bevolking  (acties/opleiding): ook voor scholieren
 • www.bivv.be: site van Belgisch Instituut voor VerkeersVeiligheid
 • www.mobielvlaanderen.be: mobiliteit en openbare werken

top

Werkgroepverantwoordelijke: Myriam Van der Auwera