Werkgroepen

De werkgroepen:

top

De ouderraad is eveneens vertegenwoordigd in de schoolraad,

een overleg- en inspraakmoment tussen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen binnen de school (vertegenwoordigers van de inrichtende macht, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap).
Voor meer info over de schoolraad verwijzen we naar de rubriek Onze school – Wie is wie